logo: examens online

Pot generar exàmens online per:

 • Centres de formació y Departaments de . formació
 • Autoevaluació d'alumnes o exàmen tancat
 • Personalizació de logo corporatiu, resultats directes: aprovat, suspens, per punts,..

Comenci a estalviar temps, paper y diners amb els seus exàmens online:

 • Resultats en temps real: Els alumnes omplen els exàmens i vostè veu els resultats
 • Alta d'alumnes per grups: per empresa, per curs, per nivell..
contact

EXÀMENS ONLINE

Introduir les preguntes que desitgi que s'incorporin als seus formularis d'exàmens online , així com quines respostes desitja que es mostrin per a cada pregunta. També pot afegir imatges a les seves preguntes.
 • Donar d'alta els usuaris que poden realitzar l'examen. Els usuaris donats d'alta, accediran al seu formulari mitjançant un usuari i un password que vostè els hi assignarà. També pot donar d'alta grups d'usuaris, organitzats com vostè desitgi: per empresa, per departaments,...
 • Pot decidir quins exàmens online veuran els usuaris per a cada grup.
 • Visualitzar els resultats individuals obtinguts per a els seus exàmens online: saber quina puntuació ha obtingut cada usuari en particular.
 • També podrà veure els resultats globals amb les dades estadístiques obtingudes: percentatges calculats de aprovats, suspens, no realitzats, dels exàmens online.
 • Pot marcar a partir de quins percentatge d'encerts considera l'aprovat, amb quant puntua les preguntes amb resposta incorrecta, sinse resposta o correctes.
 • L'accés als resultats, així com al panell de control del seu compte de exàmens online és privat, i només tindrà accés a aquest, mitjançant l'usuari i password que se li assignarà al donar d'alta el seu compte en GraficTest.
 • Pot configurar els exàmens online que desitgi perquè l'usuari vegi els exàmens corregits una vegada finalitzats, la puntuació obtinguda, o si el resultat és suspès o aprovat: El modus exàmens online, pot utilitzar-lo també com eina d'autoavaluació.
 • Personalitzar el missatge de benvinguda dels exàmens online, missatge si no aprovat, si aprovat,... adaptar els colors del formulari als colors corporatius de la seva empresa, incorporar la seva logotip en els exàmens on line i a l'accés a usuaris.
 • Una vegada hagi configurat l'examen online, visualitzarà en el seu panell de control, un enllaç directe a la seva pàgina d'accés perquè pugui lliurar-lo o enviar-lo als usuaris que hagi donat d'alta, de forma que puguin realitzar els exàmens online.

  GraficTest, com eina per a crear exàmens online, pot ser utilitzada tant per a crear tant exàmens online tradicionals com exàmens online d'autoavaluació. en diversos àmbits: Centres de formació, recursos humans, departaments de formació, ... És un eina online intuïtiva i senzilla d'utilitzar com demostren els següents articles:

ARTICLES EXÀMENS ONLINE:

Articles: Crear un examen online

info examens on line
GraficTest.com 2008 | Sitemap | Qüestionaris online |
Exàmens online
| Condicions legals